Ngành học
  • Giới thiệu chung
  • Chuẩn đầu ra
  • Khung chương trình đào tạo
  • Triển vọng nghề nghiệp
  • Học phí - Học bổng - Môi trường học
  • Nghiên cứu ứng dụng
  • Hoạt động sinh viên
  • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
  • Đánh giá của nhà tuyển dụng

NGÀNH TOÁN HỌC

MÃ XÉT TUYỂN: QHT01

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

Thế mạnh của chương trình là cung cấp cho người học phương pháp tư duy logic, phương pháp lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; phương pháp tư duy trừu tượng, mô hình hóa; phân tích, mô phỏng - thiết lập bài toán và sử dụng công cụ toán học để giải quyết.

Sinh viên được trang bị kiến thức sâu, hiện đại về Toán. Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 hướng chuyên sâu là Toán lý thuyết, Toán ứng dụng và Toán trong cơ học. 

Những sinh viên xuất sắc nhất sẽ được tuyển vào Hệ đào tạo cử nhân Khoa học Tài năng ngành Toán học.

Liên hệ Khoa Toán - Cơ - Tin học:

Website: http://mim.hus.vnu.edu.vn/
Số điện thoại: 0243.8581135.

Giới thiệu chung

 

1. Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Đào tạo cho xã hội những cán bộ có trình độ cử nhân khoahọc, có kiến thức chuyên sâu về Toán học và khả năng ứng dụng Toán học vào cáclĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Sinh viên được trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, về khoa học tự nhiên và những kiến thức cơ bản về Toán học, đồng thời trang bị những kiến thức cơ sở của ngành và bước đầu đi sâu vào chuyên ngành. Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình cơ bản, một số thuật toán và phần mềm toán học.
Sinh viên năm cuối có thể tham gia các hướng nghiên cứu đang được triển khai tại Khoa. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy chính xác của Toán học, tư duy
thuật toán và phương pháp tiếp cận khoa học tới vấn đề thực tế.

2. Chuẩn chất lượng nghề nghiệp Cử nhân ngành Toán học

Có đủ năng lực làm công tác giảng dạy Toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học và Toán ứng dụng hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ và tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy sinh viên ngành Toán học nói riêng và Khoa Toán-Cơ-Tin học nói chung, khi ra trường đều được các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận và đánh giá rất cao.

Hiện nay, nhiều cơ hội đến với viên ngành Toán học nói riêng và Khoa Toán-Cơ-Tin học nói chung vì một số lĩnh vực trọng điểm trong nền kinh tế quốc gia như công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng và tài chính,… đang rất cần các chuyên gia Toán học, Toán ứng dụng.

Sự kiện Ngày hướng nghiệp được Khoa Toán - Cơ - Tin học tổ chức thường niên thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia tư vấn và tuyển dụng
Sự kiện Ngày hướng nghiệp được Khoa Toán - Cơ - Tin học tổ chức thường niên thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia tư vấn và tuyển dụng

 

Số TT

Mã môn học

Tên môn học

Giảng viên và/hoặc trợ giảng

Tên giáo trình, tài liệu học tập, địa chỉ
tìm kiếm tài liệu

1

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin 1

2

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin 2

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

INT1003

Tin học cơ sở 1

6

INT1005

Tin học cơ sở 3

7

FLF1105

Tiếng Anh  A1

8

FLF1106

Tiếng Anh A2

9

FLF1107

Tiếng Anh B1

10

PES1001

Giáo dục thể chất 1

11

PES1002

Giáo dục thể chất 2

12

CME1001

Giáo dục quốc phòng -an ninh 1

13

CME1002

Giáo dục quốc phòng -an ninh 2

14

CME1003

Giáo dục quốc phòng-an ninh 3

15

CSS1002

Kỹ năng mềm

16

HIS1052

Cơ sở  văn hóa Việt Nam

17

PHI1051

Lôgic học đại cương

18

PSY1050

Tâm lý học đại cương

19

SOC1050

Xã hội học đại cương

20

MAT1051

Đại số tuyến tính và hình giải tích 1

21

MAT1052

Đại số tuyến tính và hình giải tích 2

22

MAT1053

Giải tích 1

23

MAT1054

Giải tích 2

24

MAT1055

Giải tích 3

25

MAT1056

Giải tích 4

26

MAT1057

Giải tích 5

27

MAT1058

Phương trình vi phân

28

PHY1103

Điện – Quang

29

MAT2001

Cơ học lý thuyết

30

MAT2002

Đại số tuyến tính 3

31

MAT2003

Đại số đại cương

32

MAT2004

Tôpô đại cương

33

MAT2005

Cơ sở hình vi phân

34

MAT2006

Cơ sở Tô pô đại số

35

MAT2007

Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm

36

MAT2008

Lý thuyết độ đo và tích phân

37

MAT2009

Giải tích hàm

38

MAT2010

Phương trình đạo hàm riêng

39

MAT2011

Hàm biến phức

40

MAT2012

Giải tích số

41

MAT2013

Tối ưu hóa

42

MAT2014

Xác suất

43

MAT2015

Thống kê ứng dụng

44

MAT2016

Toán logic

45

MAT2017

Ngôn ngữ lập trình

46

MAT2019

Lý thuyết đồ thị

47

MAT2150

Thực hành tính toán

48

MAT3150

Lý thuyết Galois

49

MAT3002

Phương trình vi phân trong không gian Banach

50

MAT3003

Xêmina

51

MAT3004

Hình vi phân

52

MAT3005

Tô pô vi phân

53

MAT3006

Đại số đồng điều

54

MAT3007

Lý thuyết đồng luân

55

MAT3008

Nhóm Lie và đại số Lie

56

MAT3009

Hình học đại số

57

MAT3010

Lý thuyết số

58

MAT3011

Vành và Môđun

59

MAT3012

Không gian véctơ Tô pô

60

MAT3013

Phép tính biến phân

61

MAT3014

Hàm suy rộng

62

MAT3015

Giải tích phổ toán tử

63

MAT3016

Hàm nhiều biến phức

64

MAT3017

Giải tích trên đa tạp

65

MAT3018

Điều khiển tối ưu

66

MAT3001

Đại số giao hoán

67

MAT3019

Xêmina

68

MAT3020

Lịch sử toán học

69

MAT3018

Điều khiển tối ưu

70

MAT3022

Xác suất nâng cao

71

MAT3003

Xêmina

Thống kê tình hình việc làm của sinh viên ngành Toán học tốt nghiệp năm 2016: tỷ lệ sinh viên có việc làm là 91.9%.

Trong thời gian học tập, sinh viên được Khoa giới thiệu thực tập tại các ngân hàng, Viện nghiên cứu và phát triển Vietel cùng các đối tác khác của Khoa.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực sau:

Nghiên cứu ở các Viện

Giảng dạy Toán, Cơ ở các trường Đại học, Cao đẳng

Làm việc tại các phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty về công nghệ có sử dụng kiến thức Toán học, Cơ học

Tính toán rủi ro, dự báo trong ngân hàng, bảo hiểm

Bảo mật thông tin trong mật mã

Triển vọng nghề nghiệp
Nhiều doanh nghiệp trực tiếp tới Trường để tư vấn và tuyển dụng sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học

 

1. Học phí

Học phí theo quy định của Nhà nước, năm học 2018-2019 là 960.000đ/ tháng/sinh viên.

2. Học bổng

Học bổng khuyến khích học tập theo quy định của ĐHQGHN

Các học bổng tài trợ: Honda, BIDV, Misubishi,…

Học bổng phát triển ngành Toán học

Học bổng của cựu sinh viên Khoa Toán – Cơ – Tin học

3. Môi trường học tập

Cơ sở vật chất: Hệ thống phòng máy tính hiện đại, Phòng thí nghiệm về Khoa học dữ liệu hỗ trợ việc học tập của sinh viên

Thư viện: Sinh viên được sử dụng thư viện của ĐHQGHN với hệ thống tài liệu phong phú

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Khoa có 6 Giáo sư, 11 Phó Giáo sư và 41 Tiến sĩ

Nhiều câu lạc bộ giải trí và học thuật: Guitar, Khiêu vũ, Toán – Tin,…

Tân sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin trong ngày gặp mặt đầu năm học 2017-2018

Câu lạc bộ HAMIC - Nơi dành cho các bạn sinh viên đam mê Toán Tin

Một số nhóm nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Toán Tin

Nhóm nghiên cứu ứng dụng đại số trong mật mã: Nhóm nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của mật mã khóa công khai, trọng tâm là hai hướng thời sự, khóa công khai dựa trên lý thuyết lưới và khóa công khai dựa trên đường cong elliptic. Nhóm đã có các hợp tác lâu dài với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu chung về mật mã. Một vài thành viên trong nhóm đã và đang có những hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường, viện nghiên cứu của Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu thống kê ứng dụng: Nghiên cứu tiếp cận thống kê Bayes và lời giải số cho các bài toán lựa chọn mô hình, phân lớp dữ liệu, tương quan giữa các biến thông tin. Ứng dụng thống kê trả lời các bài toán kinh tế lượng, tài chính bán lẻ; các bài toán về khí tượng, thuỷ văn, địa chất; các bài toán liên ngành trong biến đổi khí hậu; bài toán xác định vết/quỹ đạo chuyển động của vật thể.

Nhóm nghiên cứu về các bài toán tối ưu: Nhóm nghiên cứu giải quyết các vấn đề ứng dụng của Toán học vào thực tế. Đa phần các vấn đề thực tế đều có thể mô tả dưới dạng các mô hình Toán học, trong đó ta đặt ra mục tiêu tìm giải pháp tối ưu nhất theo một vài khía cạnh nào đó, có thể là chi phí rẻ nhất, phục vụ nhanh nhất, hay thỏa mãn tốt nhất yêu cầu của người dùng. Ứng dụng của nhóm xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực từ giao thông, vận tải, viễn thông, đến hậu cần, sản xuất,… Hiện tại nhóm đang tham gia một số dự án thực tế, ví dụ như kết hợp với nhóm nghiên cứu tại CHLB Đức giải quyết vấn đề đường bay tối ưu trong hàng không, kết hợp với đồng nghiệp tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội nghiên cứu giải quyết vấn đề phân phối nhân lực cho Công ty Viễn thông FPT.

Nhóm nghiên cứu cơ học: Nhóm nghiên cứu về sóng trong môi trường đàn hồi do GS.TS. Phạm Chí Vĩnh chủ trì. Nhóm tập trung nghiên cứu bài toán truyền các loại sóng khác nhau và tính chất của chúng trong các môi trường khác nhau. Các kết quả của nhóm cung cấp các phương trình xác định vận tốc sóng dạng hiển, trong một số trường hợp đưa ra công thức biểu diễn vận tốc sóng phụ thuộc vào các tham số của môi trường. Các phương trình và công thức nhận được này được sử dụng trong các bài toán ngược trong vấn đề đánh giá không phá hủy, xác định tần số cộng hưởng của lớp địa tầng và cấu trúc bên dưới lớp địa tầng, xác định các tham số của các loại vật liệu khác nhau trong Khoa học vật liệu.

Nhóm nghiên cứu về Toán sinh: Nhóm phương trình vi phân, hệ động lực, toán sinh nghiên nghiên cứu các bài toán lý thuyết và các ứng dụng trong sinh thái, môi trường và các lĩnh vực khác như điện tử, kỹ thuật, tài chính,… Sử dụng các công cụ Toán học để mô tả, xây dựng mô hình, khảo sát dáng điệu, tính ổn định, sự bền vững của mô hình và đưa ra các dự báo, tối ưu các hàm mục tiêu, hàm lợi tức,...

Nhóm nghiên cứu về Khoa học dữ liệu: Nghiên cứu ứng dụng các thuật Toán học máy, xử lí dữ liệu lớn, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, xử lí ảnh và video, xây dựng các hệ cơ sở tri thức. Ứng dụng trong việc xây dựng các nền tảng xử lí dữ liệu thông minh và các hệ thống trí tuệ nhân tạo, hỏi đáp tự động, nhận dạng hình ảnh, các hệ khuyến nghị và gợi ý trong thương mại điện tử. Nhóm đã và đang hợp tác, tư vấn cho nhiều công ty công nghệ trong và ngoài nước giải quyết các bài toán liên quan theo đặt hàng và đào tạo cán bộ công nghệ (FPT, Viettel, iNet Solutions, Al+ -- Nhật Bản, Cinnamons AI -- Nhật Bản, NetMiner -- Hàn Quốc,…).

Doanh nghiệp tư vấn và tuyển dụng trực tiếp sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học tại Trường

Giải bóng đá sinh viên nữ

Thầy cô bất ngờ trước lời chúc của sinh viên trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải bóng đá dành cho sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học

Hai sinh viên ngành Toán giành học bổng của trường Đại học Sư phạm Paris

Trần Hồng Quân và Trần Minh Tâm, hai sinh viên ngành Toán, chương trình Cử nhân khoa học Tài năng, Khoa Toán - Cơ - Tin học, trường ĐH KHTN vừa giành được hai suất học bổng của trường Đại học Sư phạm Paris (École Normale Supérieure, ENS).

ENS - thành viên của Viện Paris Sciences et Lettres (PSL) - nổi tiếng là trường đại học đào tạo sinh viên xuất sắc và có những labo nghiên cứu phát triển nhất của Pháp. Nhiều sinh viên của trường sau này trở thành các nhà khoa học lớn, với 13 giải Nobel và 10 giải thưởng Fields, trong đó có GS. Ngô Bảo Châu. Điều đặc biệt là quy mô của trường rất nhỏ, mỗi khoa Toán hay khoa Khoa học máy tính của trường chỉ có trên dưới 10 sinh viên mỗi khoá. Do đó, trường xét tuyển khắt khe, số lượng sinh viên đỗ rất ít (thường nhận 2 sinh viên nước ngoài từ tất cả các nước dự thi).

Nhận thấy chương trình tuyển sinh của ENS dành cho sinh viên quốc tế là cơ hội đặc biệt tốt để học Toán, Trần Minh Tâm và Trần Hồng Quân cùng nhau gửi hồ sơ tham gia. Hồ sơ bao gồm: CV, kết quả học tập, thư bày tỏ nguyện vọng, 3 thư giới thiệu,.... Vượt qua vòng loại, hai em lên tinh thần "khăn gói quả mướp" bay sang Paris ứng thí. Cuối cùng, Hồng Quân được theo chương trình Đại học năm thứ 3 và hai năm Cao học. Minh Tâm được nhận vào lớp Master 1. Học bổng do ENS trao cho Quân và Tâm trị giá 1000 euro/tháng để chi tiêu cho sinh hoạt (Trường trả học phí, bảo hiểm, hỗ trợ phí ở ký túc xá,...). Hai em sẽ bắt đầu chương trình học của mình vào tháng 9/2017 tới đây.

Ngoài học bổng, điều quan trọng nhất là Quân sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt của sinh viên ENS. Được biết, trong số học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp THPT ở Việt Nam, cho đến nay, chỉ có GS. Ngô Bảo Châu là sinh viên của ENS trong ngành Toán.

Trần Hồng Quân sinh năm 1996, không ngừng theo đuổi ước mơ trở thành 1 nhà toán học giỏi. Em từng đạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2014, giải thưởng Lê Văn Thiêm, giải Nhất Olympic Sinh viên toàn quốc môn Đại số 2015 và nhiều giải thưởng khác. 3 năm liền theo học Cử nhân khoa học Tài năng ngành Toán học K59, em đạt thành tích xuất sắc với 3,60 điểm. Quân lựa chọn chương trình đào tạo này vì em cho rằng: "Đây là chương trình uy tín và tốt nhất về ngành Toán ở bậc đại học ở Việt Nam". "Ngoài ra, nếu học giỏi còn được nhận nhiều loại học bổng với mức khá cao, đủ để sinh viên ăn chơi nhảy múa", Quân cho biết.


Hồng Quân (thứ 2 từ phải sang)

Là người chủ động và tự quyết, nhưng Quân vẫn khẳng định, gia đình, thầy cô và môi trường tác động rất nhiều đến việc học của em. "Khi con người ta hạnh phúc thì tự nhiên sẽ làm việc hiệu quả hơn". Chàng trai vừa tròn 20 tuổi nhắn nhủ: "Em cảm ơn các thầy cô đã từng dạy em và tất cả các bạn cùng lớp đã giúp những năm tháng ở ĐHKHTN của em thực sự trọn vẹn. Với các sinh viên khóa dưới, hãy làm tốt ngay từ khi bắt đầu! Vì những môn học đầu tiên cực kì quan trọng. Học tốt những môn cơ bản đó sẽ giúp cho các môn về sau dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cần tích cực nói chuyện với các thầy cô, vừa có thể hiểu thêm về Toán cao cấp, vừa có thêm nhiều thông tin, cơ hội, và đơn giản là rất vui nữa". Đó cũng là điều Minh Tâm muốn gửi gắm sau 4 năm gắn bó với trường trước khi sang Pháp tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình.


Minh Tâm

Trần Minh Tâm sinh năm 1995, gắn bó với trường ĐH KHTN từ THPT Chuyên, vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Toán học, chương trình Cử nhân khoa học Tài năng năm 2017 với số điểm 3,69. Tâm từng góp mặt trong một số chương trình trao đổi sinh viên của trường như giao lưu sinh viên tại Nhật Bản; trao đổi sinh viên SKKU-VNU SEP tại Hàn Quốc; đạt giải Ba Olympic Sinh viên toàn quốc môn Đại số 2015; đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở 2015, 2016 và danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN 2017;...

Chuyện cổ tích của chàng thủ khoa trên đôi nạng gỗ

Đỗ Duy Hiếu - thủ khoa đầu ra ĐH Khoa học Tự nhiên và cũng là gương mặt nổi bật trong buổi trao giải Tài năng khoa học trẻ 2013.

Chàng sinh viên năm thứ hai Đỗ Duy Hiếu không may gặp tai nạn, việc học dở dang, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn buộc Hiếu phải về quê dưỡng bệnh. Sau thời gian dạy học cho các em nhỏ ở quê, Hiếu quyết tâm thi đại học và trở thành sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Với điểm thi 27/30, Hiếu được xếp vào lớp tài năng nhưng do lớp ở trên tầng 4 nên Hiếu quyết định chuyển xuống học tại lớp Toán học.

ĐH Khoa học Tự nhiên chính là mái nhà để Hiếu phát triển tài năng toán học của mình. Hiếu tâm sự: “Có được ngày hôm nay mình thực sự rất cảm ơn thầy cô và các bạn tại trường. Suốt 4 năm đi học, cô Trịnh Dục Tú luôn xin để lớp được học tại tầng 1, giúp mình đỡ vất vả trong việc đi lại. Bạn bè cùng lớp có khi xách cặp, đỡ mình vào lớp…”.

Duy Hiếu cũng rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của PGS.TS Lê Anh Vinh - một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2013. Hiếu chia sẻ về người thầy đặc biệt của mình: “Thầy Vinh là người đầu tiên dạy cách nghiên cứu Toán học cho mình và đến bây giờ, các công trình nghiên cứu khoa học đều do thầy hướng dẫn. Mình học được từ thầy rất nhiều về phương pháp nghiên cứu, tư duy và cả cách làm việc khoa học”.

Vượt qua khó khăn, Đỗ Duy Hiếu đã tự viết lên câu chuyện cổ tích của chính mình khi xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường ĐH Khoa học Tự nhiên với điểm tổng kết toàn khóa đạt 3,59/4.

Chàng sinh viên đến trường với đôi nạng gỗ còn giành được rất nhiều giải thưởng: Giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐH Quốc gia và gần đây nhất là Giải nhất tài năng khoa học trẻ 2013.

Duy Hiếu cũng đã có hai bài đăng trên tạp chí Toán học quốc tế. Hiện tại, anh chàng vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học tại Viện Toán học Việt Nam.

Một câu chuyện, một cuộc đời với nhiều khúc quanh của chàng trai quê Thanh Hóa - Đỗ Duy Hiếu. Từ chỗ tưởng như mọi cánh cửa đã đóng lại, Hiếu tự tìm con đường mới cho mình. Nghị lực và tinh thần vượt khó của Duy Hiếu đã góp thêm một câu chuyện đẹp về người trẻ Việt Nam. “Bây giờ không còn khó khăn nào có thể ngăn được mình đi về phía trước”, đó là tâm sự của Hiếu và cũng là điều ai từng gặp chàng trai này đều có thể cảm nhận được.

Đánh giá của nhà tuyển dụng
Giáo sư Lê Tuấn Hoa (bên trái) và Giáo sư Ngô Bảo Châu

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam khẳng định:

"Hệ đào tạo Cử nhân khoa học tài năng của Trường ĐHKHTN đã góp phần cứu ngành Toán học khỏi thảm cảnh bị tan rã tại Việt Nam vào những năm chuyển tiếp sang thiên niên kỷ. Nhờ Hệ ra đời mà nhiều em có năng lực Toán thật sự đã theo đuổi học Toán sau khi tốt nghiệp phổ thông".

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN