Ngành học
 • Giới thiệu chung
 • Chuẩn đầu ra
 • Khung chương trình đào tạo
 • Triển vọng nghề nghiệp
 • Học phí - Học bổng - Môi trường học
 • Hoạt động sinh viên
 • Nghiên cứu ứng dụng
 • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
 • Đánh giá của nhà tuyển dụng

NGÀNH MÁY TÍNH VÀ KHOA HỌC THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 23

MÃ XÉT TUYỂN: QHT40

KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC

Chương trình đào tạo Máy tính và Khoa học thông tin hệ chất lượng cao tập trung vào định hướng nghề nghiệp phát triển phần mềm cho trí tuệ nhân tạo, là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Sinh viên hệ chất lượng cao được ưu tiên về môi trường học tập: Có phòng thực hành dành riêng, giờ học lí thuyết và thực hành tổ chức riêng với số sinh viên hạn chế, tất cả các học phần trang bị kĩ năng đều được đào tạo phối hợp với doanh nghiệp, được gửi đi thực tập thực tế tại các doanh nghiệp có uy tín.

Kĩ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành được đặc biệt chú trọng, cho phép sinh viên có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, được ưu tiên chọn đi tham gia các chương trình trao đổi với đối tác nước ngoài.

Sinh viên có kết quả học tập tốt được tham gia các dự án trí tuệ nhân tạo hợp tác với doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều lựa chọn việc làm với thu nhập cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hoặc nếu muốn có thể tiếp tục học tập ở bậc sau đại học.

Liên hệ Khoa Toán - Cơ - Tin học:

Website: http://mim.hus.vnu.edu.vn/

Số điện thoại: 0243.8581135.

 

Mục tiêu chung của chương trình Máy tính và Khoa học Thông tin hệ chất lượng cao (MT&KHTT CLC) là đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kì hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

Chương trình MT&KHTT CLC là chương trình đào tạo được đầu tư ưu tiên với môi trường quản lý, giảng dạy, học tập hiện đại tiên tiến hiệu quả, cùng với đội ngũ giảng viên và trợ giảng giỏi, nhiệt tình, áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, có sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính và Thông tin trong quá trình đào tạo, qua đó nâng cao khả năng làm việc thực tế và cơ hội tuyển dụng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành trong quá trình đào tạo. Sinh viên được ưu tiên cơ hội thực tập trong các doanh nghiệp nước ngoài, tham gia các dự án quốc tế.   

Sinh viên ngành MT&KHTT CLC được đào tạo các kiến thức nền tảng về toán học ứng dụng và tin học, cùng với các kiến thức chuyên ngành về khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Sinh viên được trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng trong các bài toán xử lí ảnh, xử lí ngôn ngữ, lập trình robot, ... 

Sinh viên tốt nghiệp có thể ứng dụng cơ sở toán học, nguyên lí thuật toán và các lí thuyết về hệ thống máy tính trong việc mô hình hoá và thiết kế các hệ thống trên máy tính; cài đặt và đánh giá một hệ thống hay một thành phần phần mềm, đáp ứng các ràng buộc về thời gian, bộ nhớ cũng như các ràng buộc kinh tế, xã hội. Về kĩ năng, sinh viên tốt nghiệp thành thạo kĩ năng lập trình, ứng dụng kĩ thuật học máy, xử lí thông tin/tri thức cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.  

 Sinh viên tốt nghiệp hệ CLC có trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tự tin trong giao tiếp và năng lực trao đổi chuyên môn.  

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được chú trọng rèn luyện các kĩ năng mềm thông qua các bài giảng kĩ năng mềm của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp tuyển dụng, kì thực tập nghiên cứu khoa học, và các kì thực tập thực tế tại doanh nghiệp.

STT

học phần

Học phần

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

(Không tính các học phần từ 11 đến 13)

34

 

 

 

 

 1.  

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Fundamental Principles of Maxis – Leninism 1

2

21

5

4

 

 1.  

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Fundamental Principles of Maxis – Leninism 2

3

32

8

5

PHI1004

 1.  

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology

2

20

8

2

PHI1005

 1.  

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary Strategies of Vietnamese Communist Party

3

35

7

3

POL1001

 1.  

INT1003

Tin học cơ sở 1

Introduction to Informatics 1

2

10

20

 

 

 1.  

INT1006

Tin học cơ sở 4

Introduction to Informatics 4

3

20

23

2

INT1003

 1.  

FLF2101

Tiếng Anh cơ sở 1

English A1

4

16

40

4

 

 1.  

FLF2102

Tiếng Anh cơ sở 2

English A2

5

20

50

5

FLF2101

 1.  

FLF2103

Tiếng Anh cơ sở 3

English B1

5

20

50

5

FLF2102

 1.  

FLF2104

Tiếng Anh cơ sở 4 (*)

English B2

5

 

 

 

FLF2103

 1.  

 

Giáo dục thể chất

Physical Education

4

 

 

 

 

 1.  

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

National Defence Education

8

 

 

 

 

 1.  

 

Kỹ năng bổ trợ

Soft skills

2

 

 

 

 

II

 

Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

6

 

 

 

 

 1.  

HIS1056

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Fundamental of Vietnamese Culture

3

42

3

 

 

 1.  

GEO1050

Khoa học trái đất và sự sống

Earth and Life Sciences

3

42

3

 

 

III

 

Khối kiến thức chung theo khối ngành

6

 

 

 

 

 1.  

PHY1100

Cơ - Nhiệt

Mechanics – Thermodymiacs

3

32

10

3

MAT2401

 1.  

PHY1103

Điện - Quang

Electromagnetism – Optics

3

28

17

 

MAT2401

IV

 

Khối kiến thức chung theo nhóm ngành

32

 

 

 

 

 1.  

MAT2400

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

5

50

25

 

 

 1.  

MAT2401

Giải tích 1

Calculus 1

5

45

30

 

 

 1.  

MAT2402

Giải tích 2

Calculus 2

5

45

30

 

MAT2401

 1.  

MAT2403

Phương trình vi phân

Differential Equations

3

30

15

 

MAT2401

 1.  

MAT2404

Giải tích số

Numerical Analysis

4

45

15

 

MAT2402

MAT2403

INT1006

 1.  

MAT2405

Xác suất

Probability

3

30

15

 

MAT2402

 1.  

MAT2410

Thống kê ứng dụng (**)

Applied Statistics

4

45

15

 

MAT2405

 1.  

MAT2411

Tối ưu hóa (**)

Optimization

3

30

15

 

MAT2400

MAT2402

V

 

Khối kiến thức ngành

67

 

 

 

 

V.1

 

Các học phần bắt buộc

44

 

 

 

 

 1.  

MAT3500

Toán rời rạc

Discrete Mathematics

4

45

15

 

MAT2400

MAT2401

 1.  

MAT3550

Nguyên lý hệ điều hành (**)

Principles of Operating Systems

3

30

15

 

INT1006

 1.  

MAT3551

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (**)

Data Structures and Algorithms

4

40

20

 

INT1006

 1.  

MAT3503

Lập trình hướng đối tượng

Object–Oriented Programming

3

20

25

 

INT1006

 1.  

MAT3552

Thiết kế đánh giá thuật toán (**)

Algorithm Design and Analysis

3

30

15

 

MAT2402

INT1006

 1.  

MAT3505

Kiến trúc máy tính

Computer Architecture

3

30

15

 

INT1006

 1.  

MAT3517

Mạng máy tính (**)

Computer Networks

3

40

5

 

INT1006

 1.  

MAT3507

Cơ sở dữ liệu

Databases

4

40

20

 

INT1006

 1.  

MAT3553

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo (**)

Introduction to Artificial Intelligence

4

40

20

 

INT1006

 1.  

MAT3554

Ngôn ngữ hình thức và ôtômat (**)

Formal Language and Automata

3

40

5

 

INT1006

MAT3500

 1.  

MAT3510

Đồ án phần mềm

Object – Oriented Software Development Project

3

10

 

35

MAT3551

 1.  

MAT3515

Tiểu luận khoa học

Mini project

2

15

15

 

MAT2410

MAT3551

 1.  

MAT3543

Công nghệ phần mềm

Software Engineering

3

30

15

 

MAT3510

MAT3552

 1.  

MAT3555

Tiếng Anh chuyên ngành khoa học máy tính (*)

English for Special Purpose

2

25

5

 

FLF2102

V.2

 

Các học phần tự chọn

23

 

 

 

 

V.2.1

 

Tự chọn về kỹ năng phần mềm

Sinh viên chỉ được chọn tối đa 2 học phần ngôn ngữ lập trình MAT3520, 3521, 3522, 3556

8/16

 

 

 

 

 1.  

MAT3520

Lập trình C/C++

Progamming in C/C++

2

10

20

 

MAT3503

 1.  

MAT3521

Lập trình C#

Programming in C#

2

10

20

 

MAT3503

 1.  

MAT3522

Lập trình Python/Scala

Programming in Python/Scala

2

12

15

3

MAT3503

MAT3510

 1.  

MAT3556

Lập trình NodeJS (*)

Programming in NodeJS

2

10

20

 

MAT3510

 1.  

MAT3557

Môi trường lập trình Linux

Linux Programming Environment

2

15

15

 

INT1006

 1.  

MAT3558

Lập trình mobile (*)

Programming for mobile platforms

2

10

20

 

MAT3551

MAT3507

MAT3503

 1.  

MAT3559

Xây dựng hệ thống nhúng (*)

Embedded System Workshop

2

10

20

 

MAT3503

MAT3505

 1.  

MAT3560

Phát triển phần mềm trò chơi (*)

Introduction to game design and development

2

10

20

 

MAT3521

V.2.2

 

Tự chọn về khoa học máy tính và thông tin: Trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm

15/33

 

 

 

 

 

 

Chọn 2 trong 3 học phần về trí tuệ nhân tạo sau

6/9

 

 

 

 

 1.  

MAT3533

Học máy

Machine Learning

3

24

15

6

MAT3551

MAT2410

MAT2404

 1.  

MAT3561

Xử lí ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng (**)

Natural Language Processing and applications

3

35

10

 

MAT3510

MAT2410

 1.  

MAT3562

Thị giác máy tính (**)

Computer Vision: Foundations and Applications

3

35

10

 

MAT2402

MAT2400

INT1006

 

 

Chọn 3 trong 8 học phần trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm sau

9/24

 

 

 

 

 1.  

MAT3563

Một số vấn đề chọn lọc về thị giác máy tính (*)

Advanced Reading in Computer Vision

3

15

15

15

MAT3562

 1.  

MAT3535

Tìm kiếm thông tin

Introduction to Information Retrieval

3

24

15

6

MAT3551

MAT2410

 1.  

MAT3542

Phát triển ứng dụng web

Web Applications Development

3

20

20

5

MAT3510

 1.  

MAT3564

Nhập môn tương tác người máy (*)

Introduction to Human-Computer Interaction Design

3

15

20

10

INT1006

 1.  

MAT3565

Nhập môn khai phá các tập dữ liệu lớn (*)

Mining Massive Data Sets

3

30

15

 

MAT3551

MAT2405

MAT3507

 1.  

MAT3539

Mật mã và an toàn dữ liệu

Cryptography and Data Security

3

30

15

 

INT1006

 1.  

MAT3566

Xử lý ảnh 3D (*)

Computer Vision: From 3D Reconstruction to Recognition

3

30

15

 

MAT3533

MAT3562

MAT3522

MAT3520

 1.  

MAT3567

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Analysis and Design of Information Systems

 

3

 

10

 

35

 

MAT3510

MAT3552

V.3

 

Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

9

 

 

 

 

 1.  

MAT4081

Khóa luận tốt nghiệp

Undergraduate Thesis

9

 

 

 

 

 

 

Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp: chọn 3 học phần chưa học trong khối V.2.2

9

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

154

 

 

 

 

 

Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kì, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy;

(*): Học phần bổ sung mới so với chương trình đào tạo chuẩn.

(**): Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh

Thực tập: Sinh viên được Khoa giới thiệu, đảm bảo sắp xếp vị trí cho 02 kì thực tập tại các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin: học kì hè năm thứ hai để thực tập kĩ năng xây dựng phần mềm, học kì II năm thứ tư để thực tập tốt nghiệp. Quá trình thực tập có sự phối hợp sát sao giữa Nhà trường và đơn vị đối tác, đảm bảo chất lượng kì thực tập của sinh viên. 

Các công việc phù hợp: Lập trình viên, quản trị dự án, chuyên gia phân tích thiết kế hệ thống, chuyên gia phân tích dữ liệu, chuyên gia trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực khoa học máy tính và khoa học thông tin.

Cơ quan, doanh nghiệp có thể làm: Hàng trăm doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước và quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, các trung tâm nghiên cứu/phát triển công nghệ thông tin thuộc các cơ quan Nhà nước, các trường phổ thông và đại học,… Sinh viên hệ chất lượng cao hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các công ty công nghệ thông tin Nhật Bản, đang có nhu cầu rất lớn về nhân lực Việt Nam trong vòng vài chục năm tới.  

Định hướng chuyên sâu / phát triển lâu dài: Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học tập chuyên sâu ở bậc sau đại học các chuyên ngành của Công nghệ thông tin và Khoa học dữ liệu.

Nhiều doanh nghiệp trực tiếp tới Trường để tư vấn và tuyển dụng sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học

1. Học phí

Học phí năm 2018-2019 là 3 triệu đồng/ tháng/ 1 sinh viên.

2. Học bổng

Học bổng khuyến khích học tập theo quy định của ĐHQGHN.

Các học bổng tài trợ: Honda, BIDV, Misubishi,…

Học bổng phát triển ngành Toán học.

Học bổng của cựu sinh viên Khoa Toán – Cơ – Tin học.

3. Môi trường học tập

Cơ sở vật chất: Hệ thống phòng máy tính hiện đại, Phòng thí nghiệm về khoa học dữ liệu hỗ trợ việc học tập của sinh viên.

Thư viện: Sinh viên được sử dụng thư viện của ĐHQGHN với hệ thống tài liệu phong phú.

Giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Khoa có 6 Giáo sư, 11 Phó Giáo sư và 41 Tiến sĩ.

Nhiều câu lạc bộ giải trí và học thuật: Guitar, Khiêu vũ, Toán – Tin,…

Tân sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin trong ngày gặp mặt đầu năm học 2017-2018

Câu lạc bộ HAMIC - Nơi dành cho các bạn sinh viên đam mê Toán Tin

Doanh nghiệp tư vấn và tuyển dụng trực tiếp sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học tại Trường

Giải bóng đá sinh viên nữ

Thầy cô bất ngờ trước lời chúc của sinh viên trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải bóng đá dành cho sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học

Một số hướng nghiên cứu ứng dụng của ngành Khoa học dữ liệu

tại Khoa Toán-Cơ-Tin học

Các nhóm nghiên cứu ứng dụng toán học và khoa học máy tính của Khoa đã và đang tham gia thực hiện nhiều đề tài ứng dụng theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp.

Một số hướng nghiên cứu ứng dụng trong 3 năm gần đây được tóm tắt trong bảng sau:

No.

Hướng nghiên cứu

Ứng dụng

1.

Sử dụng các kĩ thuật lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn kết hợp tri thức ngành để tạo khác biệt và đổi mới, tăng chất lượng, và tính hiệu quả của các mô hình kinh doanh.

Ứng dụng trong nhiều doanh nghiệp quảng cáo và khuyến nghị.

2.

Sử dụng các công nghệ học tự động, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm thông tin để tăng cường độ chính xác tìm kiếm, đáp ứng yêu cầu cao của người dùng.

Ứng dụng trong các doanh nghiệp thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến.

3.

Sử dụng các công nghệ học tự động, xác suất thống kê ứng dụng, xử lí đa ngôn ngữ và phân tích ý kiến của khách hàng để tìm các khía cạnh tích cực, tiêu cực trong những bình luận, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Ứng dụng giải các bài toán khảo sát thị trường và dịch vụ khách hàng của nhiều doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực như hàng không, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ lữ hành, phân tích mạng xã hội.

4.

Sử dụng các công nghệ học tự động, phân tích ngôn ngữ để xây dựng các hệ hỏi đáp tự động, cá nhân hoá, sinh ngôn ngữ tự nhiên.

Ứng dụng xây dựng các hệ thống hỏi đáp thông minh trong trí tuệ nhân tạo.

5.

Sử dụng các công nghệ nhận dạng ảnh và video để bóc tách tự động các đối tượng trong ảnh và video.

Ứng dụng xây dựng các hệ thống xử lí ảnh thông minh, điều khiển xe tự lái và robot.

6.

Sử dụng các công nghệ khai phá dữ liệu và học tự động tiên tiến để phân tích các giao dịch tài chính, phát hiện giao dịch giả mạo, tìm các mẫu hoạt động phổ biến. Nghiên cứu các công nghệ phân tích định lượng và dự báo.

Ứng dụng trong nhiều doanh nghiệp thuộc ngành bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, các quỹ bảo hiểm và đầu cơ.

7.

Sử dụng các thuật toán sinh số ngẫu nhiên mật mã và các kĩ thuật mã hoá dữ liệu để xác thực danh tính của người dùng, chống giả mạo.

Ứng dụng trong các giao dịch thương mại điện tử, xác thực và chữ kí số, công nghệ chuỗi khối.

8.

Sử dụng các lí thuyết dàn và đường cong elliptic để giải quyết một số bài toán quan trọng trong ngành mật mã học và phá mã.

Ứng dụng trong các ngành mật mã và cơ mật, trọng yếu, yêu cầu an ninh, an toàn cao.

9.

Sử dụng các thuật toán tối ưu và quy hoạch tiên tiến để giải quyết các bài toán trong các ngành kho vận, quy hoạch giao thông, dẫn đường bay cho máy bay, công nghiệp sản xuất.

Ứng dụng trong các ngành giao thông vận tải, kho vận, xí nghiệp, nhà máy công nghiệp.

10.

Sử dụng các kĩ thuật mô phỏng và các mô hình xác suất thống kê tiên tiến để dự báo biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí tượng và thuỷ văn.

Ứng dụng trong các ngành dự báo thời tiết, biến đổi khí hậu, thuỷ văn, hải dương học.

Đối tác và khách hàng của các hướng nghiên cứu khoa học dữ liệu của Khoa gồm những doanh nghiệp lớn trong nước (Viettel, FPT, VinGroup, Vietnam Airlines,...) và nhiều doanh nghiệp nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,...).

Chia sẻ của cựu sinh viên K58 (tốt nghiệp năm 2017) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin:

Cơ hội việc làm ngay từ năm thứ 2

Qua giới thiệu của thầy chủ nhiệm, Nguyễn Duy Anh bắt đầu đi làm tại Ban Cơ yếu Chính phủ và “chân trong chân ngoài” tại Công ty BĐS An Dương Thảo Điền trước khi tốt nghiệp khoảng 1 năm. Em đáp ứng tốt công việc chuyên ngành, liên quan lĩnh vực tài chính nhờ các kiến thức về Toán và công nghệ do các thầy cô truyền đạt.

Duy Anh khẳng định, HUS đã cho em một đời sinh viên trọn vẹn tới 90%, 10% còn lại là do em kiếp "vô địch bộ môn FA đường trường”. “HUS cho em có cảm xúc học thật thi thật, mà các bạn bè em ở trường khác nói rằng khó được trải nghiệm; cho em đầy đủ bạn bè thân thiện, thầy cô nhiệt huyết; trang bị cho em sự tự tin và nền tảng kiến thức để em bước vào xã hội tự tin hơn, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Với em, Máy tính và Khoa học thông tin là một chuyên ngành tuyệt vời, tuy hơi khó nhưng kiến thức chuyên sâu, em vận dụng được toàn bộ kiến thức học được cả về lý thuyết và thực hành, đặc biệt, vận dụng vào thực tế ở tầm vĩ mô rất hiệu quả. “4 năm đại học của em thực sự rất giá trị, đem lại sự tự tin cho em trong mọi lĩnh vực em tham gia. Em cảm ơn các thầy cô đã tận tâm chỉ dạy, ngoài kiến thức chuyên môn sâu sắc còn truyền cho em những kiến thức xã hội, khơi dậy sự cố gắng, nỗ lực, giúp em đạt những mục tiêu tốt đẹp hơn”.

Với các “hậu duệ”, Duy Anh gửi gắm: “Mọi thứ luôn hợp lý theo cách của nó, các em đang hay sẽ học ở KHTN, đôi lúc sẽ thấy tự ti vì những viễn cảnh hay sự huy hoàng của bạn bè ở một trường nào đó. Anh từng vậy. Nhưng  tin anh đi, khi các em rời trường, bước ra xã hội, thêm chút tự tin, các em sẽ cảm nhận được giá trị vàng của việc học thật thi thật ở trường mình cùng sự tận tâm của thầy cô nơi đây. Được cái lọ mất cái chai, tận dụng điểm mạnh của mình, các em sẽ sớm hạnh phúc với nó. Lo lắng cũng được nhưng không việc gì phải tự ti. Em thích là em mất tích, nhưng em đã sẵn sàng thì chấp đời phũ phàng. Sau này, khi ra trường, hay trong một thời điểm khó khăn đen tối nào đó, biết đâu những ngày tháng tươi đẹp ở HUS sẽ là điểm tựa tinh thần cho các em. Để khi gặp lại, không cần nhìn nhau bằng tiền bạc sự nghiệp hay địa vị mà tất cả các em sẽ đều tự hào rằng chúng ta đã làm thế giới này tốt đẹp lên như thế nào. Vì các em là HUSer, các em tự nhiên, các em tự tin".

Đặng Bình thực tập và sớm được FPT giữ lại khoảng 1 năm trước khi ra trường. Em cho biết công việc hiện tại khá tốt đối với một sinh viên ra trường, môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ và tận tâm.

Thầy Vũ Tiến Dũng từng nói: "Tôi luôn chờ các em tới liên hệ với tôi để nói với tôi những mong muốn của các em, để xin tôi lời khuyên giúp các em có được các cơ hội làm việc tại công ty mà các em mong muốn vì nhỡ đâu tôi có thể giúp các em. Nhưng đợi mãi mà chẳng có một em nào tìm đến tôi". Ngay sau khi nghe câu nói ấy, Bình đã liên hệ với thầy và được nhận vào công ty mình mong muốn. Ngoài Bình, Duy Anh, hầu hết sinh viên lớp Máy tính và Khoa học thông tin ra trường có việc làm luôn đều là nhờ có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa.

“Em cảm thấy rất may mắn khi đã lựa chọn ngành Máy tính và khoa học thông tin - một ngành đang rất hot hiện nay với nhu cầu tuyển dụng rất cao của các công ty. Các thầy cô đã vất vả rất nhiều để liên hệ đến các công ty công nghệ khác nhau giúp chúng em có thể làm quen với môi trường làm việc thật từ rất sớm là năm 2. Em biết ơn vô cùng!”, Developer  này chia sẻ.

Bình chia sẻ thêm: “Em luôn tự hào nhắc đến trường ĐH Khoa học Tự nhiên với các đồng nghiệp, rằng trường em chất lượng giáo dục rất tốt, không có chuyện gian lận trong thi cử, càng không có văn hóa “phong bì”, học thế nào ra thế đó”. Bình mong các em khóa dưới luôn cố gắng biết nắm bắt các cơ hội dành cho mình khi còn là sinh viên bởi “khi các em ra trường 1 bước thôi, xã hội sẽ đối xử với các em với một thái độ hoàn toàn khác, không còn những "khuyến mại sinh viên" nữa đâu”.

Thực tập một vài công ty từ năm thứ 3 đại học, Nguyễn Văn Hoàn nhận tháng lương đầu tiên từ trước khi ra trường gần 1 năm. Tháng 3/2017, Hoàn chuyển tới thực tập tại Framgia Việt Nam và gắn bó cho đến na y. Hoàn muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, không chỉ dạy tri thức mà còn truyền cho sinh viên cả tâm thế. Hoàn nhớ mãi chia sẻ của thầy Lê Hồng Phương trong tiết học cuối khóa: “Dùng tri thức trước tiên là phục vụ bản thân, sau đó rộng ra là đóng góp cho công ty, doanh nghiệp và xã hội”. Em nhớ cái bắt tay nồng ấm của thầy Hiệu trưởng hôm trao bằng tốt nghiệp, rấ từ tốn, ân cần kèm theo lời chúc mừng. Em trân quý những buổi hướng nghiệp, thầy cô mời nhà tuyển dụng về trường đã giúp sinh viên tiếp cận tốt hơn với doanh nghiệp và giảm bỡ ngỡ khi chuẩn bị ra trường. “Đời sinh viên thời gian trôi qua nhanh lắm, hãy tranh thủ tích lũy tri thức, kĩ năng mềm, kinh nghiệm sống, va vấp để ra ngoài tự tin hơn”, Hoàn gửi gắm tới các em sinh viên.

Không thua kém các chàng trai cùng lớp, Trần Thị Hậu được thầy cô trong khoa giới thiệu đến Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Simax thực tập từ kỳ I năm 4, làm cộng tác viên part-time từ đầu kỳ 2, ký hợp đồng chính thức từ tháng 6 ngay sau khi ra trường. Hậu chia sẻ: “Trường ĐHKHTN chính là nơi giúp em chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống tự lập hiện tại. Em thật sự quý trọng và biết ơn mọi thứ nơi đây. Em hy vọng các thầy cô giáo luôn nhiều sức khoẻ, nhiệt huyết với công việc giảng dạy, nhà trường sẽ đào tạo ra nhiều hơn nữa các khoá sinh viên tài năng, thành công”. Sau 1 năm đi làm, Hậu khẳng định tiếng Anh và kỹ năng mềm là 2 thứ rất hữu ích cho trong cả công việc lẫn cuộc sống. Vì thế các tân sinh viên cũng như các em năm 2, 3, 4 hãy khởi động quá trình tích lũy càng sớm càng tốt nhé!

Description: Description: Description: D:\Cong_viec\Tuyensinh2018\WEBTuyenSinh2018\Toan-Toanungdung-CNTT\Hoạt động sinh viên, gương mặt tiêu biểu, nhà tuyển dụng\Nhận xét của nhà tuyển dụng\Nhận Xét TS Lê Hồng Việt Giám đốc CN FPT.jpg

Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT khẳng định:

"Sinh viên Trường ĐHKHTN là một trong "Top" các trường đại học mà FPT tuyển dụng", đồng thời đánh giá cao chất lượng nhân lực Công nghệ thông tin của Nhà trường.

Ông Nguyễn Cao Cường - Tổng Giám đốc Công ty CO-WELL CHÂU Á (100% vốn Nhật Bản) đặc biệt quan tâm đến chương trình đào tạo Máy tính và Khoa học thông tin chất lượng cao định hướng trí tuệ nhân tạo. Ông đã có buổi làm việc, trao đổi về vấn đề hợp tác với đại diện lãnh đạo Khoa Toán - Cơ - Tin học. CEO CO-WELL đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện thực tập cho sinh viên từ năm thứ hai của Khoa Toán - Cơ - Tin học. Hình thức này cộng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp cả kỹ năng lẫn ngoại ngữ của CO-WELL sẽ đem lại cho sinh viên Toán Tin ứng dụng và MT&KHTT của trường cơ hội học hỏi và phát triển tuyệt vời. Không chỉ CO-WELL, Khoa Toán - Cơ - Tin học đã và đang có hợp tác với rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nơi sẵn sàng chào đón các bạn ứng viên tiềm năng do Khoa và trường gửi gắm.

Đại diện CO-WELL cũng nhấn mạnh nhu cầu rất lớn của mình đối với nhân lực AI. Hiện công ty đang có một số đối tác lớn ở Nhật với nhiều bài toán mong muốn hợp tác với sinh viên để nghiên cứu. Sinh viên tham gia nghiên cứu, ra trường có thể sang Nhật để làm việc. Hiện hai bên đang chuẩn bị tiến đến kí kết nhiều hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN